Ukraine header
Допомогти ЗСУ
Arrow right

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ              ЯК ПОГАСИТИ КРЕДИТ              ЯК ОТРИМАТИ КРЕДИТ              АКЦІЇ                 ПРО НАС                 СТАТТІ                 ДОКУМЕНТИ                 КОНТАКТИ

НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ
ТОВ «ЕКО ФІН» або МФО CashtanCredit, місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324 (більш детальна інформація про Товариство за посиланням здійснює НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ, відповідно до переоформленої Національним банком України Ліцензії (ВИТЯГ із Державного реєстру фінансових установ від 26.03.2024 № 27-0026/23592) (посилання на Витяг) та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 1398, виданого згідно із розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.04.2020 № 837 (посилання на Свідоцтво)

До укладення договору про споживчий кредит ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Інформація надається відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» за формою наведеною у Додатку 1 до вказаного закону – ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

МФО CashtanCredit, на даний час надає Позику (Кредит) за одним видом кредитного продукту і межах вказаного кредитного продукту інформує про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, а саме:

      1. Істотні характеристики послуги (мікрокредит) (12_01_24)
      2. Істотні характеристики послуги (кредит без застави) (12_01_24)

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії (у випадку їх надання Товариством) розміщені за посиланням

Сума / ліміт позики (кредиту) - від 500 до 25 000 грн.

Строк користування коштами наданими в позику: від 3 днів до 730 днів.

Надається Дисконтний період (пільговий період) кредитування від 3 до 30 днів, з можливістю продовження Дисконтного періоду.

Протягом Дисконтного періоду встановлюється Дисконтна ставка (пільгова ставка):
3,65% відсотків річних (денна процентна ставка - 0,01 % за один день за умови проведення Товариством відповідної АКЦІЇ);
365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1 % за один день, без АКЦІЙНИХ умов).

Після закінчення Дисконтного періоду:
365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1 % за один день).

Денна процентна ставка:
Денна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:
ДПС = (ЗВСК/ЗРК)/t × 100%, де
ДПС - денна процентна ставка;
ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом;
ЗРК - загальний розмір кредиту;
t - строк кредитування у днях.


Орієнтовна реальна річна процентна ставка:

Розраховується відповідно до Методики розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що визначена у Додатку 3 до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Постановою Правління Національного банку України 11.02.2021 № 16 ( )

Залежно від строку Дисконтного періоду та без врахування акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій Реальна річна процентна ставка при строці користування кредитом 730 днів може становити - від 3357,62% (дисконтний період 30 днів) до 3814,60% (дисконтний період 3 дні).Орієнтовні загальні витрати за кредитом:

1) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах дисконтного періоду (оплата кредиту в рекомендовану дату платежу): Від 15,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %) До 7 500,00 грн. (сума кредиту 25 000 грн., Дисконтний період 30 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %)

2) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах поточного періоду (оплата кредиту в дату остаточного погашення заборгованості) Від 3650,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %). До 182 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %).

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

1) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах дисконтного періоду (оплата кредиту в рекомендовану дату платежу): Від 515,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %), загальні витрати за кредитом 15,00 грн.) До 32 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 7500,00 грн.).

2) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах поточного періоду (оплата кредиту в дату остаточного погашення заборгованості) Від 4150,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 3650,00 грн.). До 207 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 182 500,00 грн).

Застереження: обчислення реальної річної процентної ставки, загальних витрат за кредитом та загальної вартості кредиту базуються на припущенні, що Кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Кредитному договорі.

Супровідних послуг ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) не надає, кредитних посередників та третіх осіб для надання послуги з кредитування не використовує.

Правила надання коштів в позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ/КРЕДИТНИЙ_ДОГОВІР (надалі також Кредитний договір) для ознайомлення розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) попереджає про можливі наслідки для споживача (Позичальника) в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з Кредитним договором, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а саме:

      1) У разі прострочення споживачем (Позичальником) зобов’язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування та/або інших платежів згідно з умовами Кредитного договору, ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вимагати від споживача (Позичальника) оплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, нарахованих за порушення зобов’язань споживачем (Позичальником) не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного Позичальником за Кредитним договором, а у випадку, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем (Позичальником) за Кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Вказана пеня розраховується по дату повного погашення простроченої заборгованості, включаючи день такого погашення або до досягнення максимально можливого розміру визначеного цим пунктом.
      2) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) у визначених Кредитним договором випадках має право вимагати дострокового погашення платежів за Кредитом та відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання.
      3) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості за Кредитним договором колекторську компанію. Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) визначені відповідно до статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.08.2022 №170 (зі змінами) та ПОРЯДКОМ взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ФІН» із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

При порушенні виконання зобов'язань щодо повернення споживчого кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право внести інформацію про таке порушення до бюро кредитних історій, що призведе до формування негативної кредитної історії, що в свою чергу буде враховуватися банками/фінансовими установами під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому (ускладнить отримання споживчого кредиту надалі)

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) забороняється вимагати від споживача (Позичальника) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) умовах споживач (Позичальник) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач (Позичальник) має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування

Можливі витрати на сплату споживачем (Позичальником) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем (Позичальником) способу сплати (через Особистий кабінет, через мережу платіжних терміналів (за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору); через ПРИВАТ24 (за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору); в касі банку (банківським переказом в будь-якому банку України за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору)

Ініціювання споживачем (Позичальником) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання, в тому числі продовження дисконтного (пільгового) періоду)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється на наступних умовах:

      1. Подання (направлення) споживачем (Позичальником) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) звернення/повідомлення/заяви про пролонгацію із зазначеною датою з обраними параметрами пролонгації в електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора, який надсилається ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) споживачу (Позичальнику) в смс-повідомленні.

      2. Укладення споживачем (Позичальником) з ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) Додаткового договору про пролонгацію у електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора, який надсилається ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) споживачу (Позичальнику) в смс-повідомленні.

      3. Сплата споживачем (Позичальником) суми, нарахованих станом на дату укладення (підписання) Додаткового договору про пролонгацію, процентів та пені (в разі її застосування).

Після здійснення споживачем (Позичальником) всіх вищезазначених дій, умови Кредитного договору, що стосуються строку кредитування, зокрема щодо тривалості дисконтного (пільгового) періоду, дати завершення пільгового періоду (рекомендована дата платежу) змінюються відповідно до умов Додаткового договору про пролонгацію.

Нові дати разом з актуальними даними щодо заборгованості відображаються ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) в оновленому Графіку розрахунків (платежів)
Калькулятор для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту

Сума кредиту 500-30 000 грн

Дисконтний період 3-30 днів

В мене є промокод

Промокод не існує

Для споживчого кредиту

Для прикладу розрахунок для першого кредиту на суму

Дата платежу Платежі за розрахунковий період
Проценти за користування кредитом Платежі за кредитом Платіж за супровідні послуги фінансової установи Платіж за послуги платіжного посередника Платіж за послуги третіх осіб
Сума кредиту
Сума процентів
Загальна вартість кредиту
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних НБУ ЧИСТВНДОХ (XIRR)
Реальна щоденна процентна ставка
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
https://kis.bank.gov.ua/
(На період воєнного, надзвичайного стану доступ обмежено).

РЕКОМЕНДУЄМО негайного інформувати фінансову установу (ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) про несанкціонований доступ або про зміну інформації споживача в системі дистанційного обслуговування фінансової установи (ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit))

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів визначені чинним законодавством України та ПОРЯДКОМ обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕКО ФІН”

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) та/чи споживач (Позичальник) мають право дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Споживач (Позичальник) має право в будь - який час провести дострокове (повне чи часткове) повернення Кредиту та нарахованих на дату погашення процентів без будь-якого попереднього попередження ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit). У випадку невиконання споживачем (Позичальником) умов Кредитного договору, зокрема, але не виключно: порушення споживачем (Позичальником) строків оплати процентів, невжиття заходів щодо підтвердження його фінансового стану, тощо ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вимагати дострокового погашення усієї заборгованості за Кредитом. Конкретні умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту та/чи дострокове повернення кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів визначаються в Правилах надання коштів в позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» та/або Кредитному договорі

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

      1. подача звернень до Товариства: шляхом направлення листів на електронну адресу: info@cashtancredit.com.ua , шляхом направлення листів на поштову адресу (адресу місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), за телефонами +38 (044) 374 20 20;
      2. звернення до Національного банку України: шляхом звернення на сторінку офіційного інтернет – представництва Національного банку у розділі «Захист прав споживачів» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection ; шляхом звернення на цілодобову Гарячу лінію контакт- центру Національного Банку України за телефоном 0-800-505-240; електронне звернення у розділі «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection/citizens-appeals ; електронне звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua;

Більш детально інформація про порядок розгляду звернень (скарг) споживачів наведено в ПОЛОЖЕННІ про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕКО ФІН” з яким можна ознайомитися за посиланням
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
ТОВ «ЕКО ФІН» або МФО CashtanCredit, місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324 (більш детальна інформація про Товариство за посиланням Надає послугу ФАКТОРИНГУ, відповідно до переоформленої Національним банком України Ліцензії (ВИТЯГ із Державного реєстру фінансових установ від 26.03.2024 № 27-0026/23592) (посилання на Витяг) та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 1398, виданого згідно із розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.04.2020 № 837 (посилання на Свідоцтво)

Вартість, (ціна, розмір плати) щодо НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ визначається на договірних засадах.

Правила надання послуг з факторингу ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

Механізми (способи) захисту прав споживачів - конфлікти, спори та суперечності вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, шляхом залучення третіх осіб публічного права, в тому числі Національного банку України. Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Інформація про порядок розгляду звернень (скарг) споживачів наведено в ПОЛОЖЕННІ про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ФІН» з яким можна ознайомитися за посиланням

НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ
ТОВ «ЕКО ФІН» або МФО CashtanCredit, місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324 (більш детальна інформація про Товариство за посиланням здійснює НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ, відповідно до переоформленої Національним банком України Ліцензії (ВИТЯГ із Державного реєстру фінансових установ від 26.03.2024 № 27-0026/23592) (посилання на Витяг) та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 1398, виданого згідно із розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.04.2020 № 837 (посилання на Свідоцтво)

До укладення договору про споживчий кредит ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Інформація надається відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» за формою наведеною у Додатку 1 до вказаного закону – ПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

МФО CashtanCredit, на даний час надає Позику (Кредит) за одним видом кредитного продукту і межах вказаного кредитного продукту інформує про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, а саме:

      1. Істотні характеристики послуги (мікрокредит) (12_01_24)
      2. Істотні характеристики послуги (кредит без застави) (12_01_24)

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії (у випадку їх надання Товариством) розміщені за посиланням

Сума / ліміт позики (кредиту) - від 500 до 25 000 грн.

Строк користування коштами наданими в позику: від 3 днів до 730 днів.

Надається Дисконтний період (пільговий період) кредитування від 3 до 30 днів, з можливістю продовження Дисконтного періоду.

Протягом Дисконтного періоду встановлюється Дисконтна ставка (пільгова ставка):
3,65% відсотків річних (денна процентна ставка - 0,01 % за один день за умови проведення Товариством відповідної АКЦІЇ);
365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1 % за один день, без АКЦІЙНИХ умов).

Після закінчення Дисконтного періоду:
365% відсотків річних (денна процентна ставка - 1 % за один день).

Денна процентна ставка:
Денна процентна ставка розраховується у процентах за формулою:
ДПС = (ЗВСК/ЗРК)/t × 100%, де
ДПС - денна процентна ставка;
ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом;
ЗРК - загальний розмір кредиту;
t - строк кредитування у днях.


Орієнтовна реальна річна процентна ставка:

Розраховується відповідно до Методики розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що визначена у Додатку 3 до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених Постановою Правління Національного банку України 11.02.2021 № 16 ( )

Залежно від строку Дисконтного періоду та без врахування акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій Реальна річна процентна ставка при строці користування кредитом 730 днів може становити - від 3357,62% (дисконтний період 30 днів) до 3814,60% (дисконтний період 3 дні).Орієнтовні загальні витрати за кредитом:

1) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах дисконтного періоду (оплата кредиту в рекомендовану дату платежу): Від 15,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %)) До 7 500,00 грн. (сума кредиту 25 000 грн., Дисконтний період 30 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %)

2) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах поточного періоду (оплата кредиту в дату остаточного погашення заборгованості) Від 3650,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %)). До 182 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %).

Орієнтовна загальна вартість кредиту:

1) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах дисконтного періоду (оплата кредиту в рекомендовану дату платежу): Від 515,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %), загальні витрати за кредитом 15,00 грн.) До 32 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 7500,00 грн.).

2) При виконанні зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі в межах поточного періоду (оплата кредиту в дату остаточного погашення заборгованості) Від 4150,00 грн. (сума кредиту 500,00 грн., дисконтний період 3 дні, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 3650,00 грн.). До 207 500,00 грн. (сума кредиту 25 000,00 грн., дисконтний період 30 днів, загальний строк кредитування 730 днів, відсоткова ставка 365% річних (денна процентна ставка - 1 %, загальні витрати за кредитом 182 500,00 грн).

Застереження: обчислення реальної річної процентної ставки, загальних витрат за кредитом та загальної вартості кредиту базуються на припущенні, що Кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Кредитному договорі.

Супровідних послуг ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) не надає, кредитних посередників та третіх осіб для надання послуги з кредитування не використовує.

Правила надання коштів в позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР про СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ/КРЕДИТНИЙ_ДОГОВІР (надалі також Кредитний договір) для ознайомлення розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) попереджає про можливі наслідки для споживача (Позичальника) в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з Кредитним договором, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а саме:

      1) У разі прострочення споживачем (Позичальником) зобов’язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування та/або інших платежів згідно з умовами Кредитного договору, ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вимагати від споживача (Позичальника) оплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, нарахованих за порушення зобов’язань споживачем (Позичальником) не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного Позичальником за Кредитним договором, а у випадку, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем (Позичальником) за Кредитним договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Вказана пеня розраховується по дату повного погашення простроченої заборгованості, включаючи день такого погашення або до досягнення максимально можливого розміру визначеного цим пунктом.
      2) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) у визначених Кредитним договором випадках має право вимагати дострокового погашення платежів за Кредитом та відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання.
      3) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості за Кредитним договором колекторську компанію. Вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) визначені відповідно до статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.08.2022 №170 (зі змінами) та ПОРЯДКОМ взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ФІН» із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

При порушенні виконання зобов'язань щодо повернення споживчого кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право внести інформацію про таке порушення до бюро кредитних історій, що призведе до формування негативної кредитної історії, що в свою чергу буде враховуватися банками/фінансовими установами під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому (ускладнить отримання споживчого кредиту надалі)

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) забороняється вимагати від споживача (Позичальника) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) умовах споживач (Позичальник) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Споживач (Позичальник) має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування

Можливі витрати на сплату споживачем (Позичальником) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем (Позичальником) способу сплати (через Особистий кабінет, через мережу платіжних терміналів (за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору); через ПРИВАТ24 (за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору); в касі банку (банківським переказом в будь-якому банку України за реквізитами ТОВ «ЕКО ФІН», вказаними в Кредитному договорі із зазначенням в призначенні платежу РНОКПП споживача (Позичальника) та номеру Кредитного договору)

Ініціювання споживачем (Позичальником) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання, в тому числі продовження дисконтного (пільгового) періоду)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється на наступних умовах:

      1. Подання (направлення) споживачем (Позичальником) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) звернення/повідомлення/заяви про пролонгацію із зазначеною датою з обраними параметрами пролонгації в електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора, який надсилається ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) споживачу (Позичальнику) в смс-повідомленні.

      2. Укладення споживачем (Позичальником) з ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) Додаткового договору про пролонгацію у електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора, який надсилається ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) споживачу (Позичальнику) в смс-повідомленні.

      3. Сплата споживачем (Позичальником) суми, нарахованих станом на дату укладення (підписання) Додаткового договору про пролонгацію, процентів та пені (в разі її застосування).

Після здійснення споживачем (Позичальником) всіх вищезазначених дій, умови Кредитного договору, що стосуються строку кредитування, зокрема щодо тривалості дисконтного (пільгового) періоду, дати завершення пільгового періоду (рекомендована дата платежу) змінюються відповідно до умов Додаткового договору про пролонгацію.

Нові дати разом з актуальними даними щодо заборгованості відображаються ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) в оновленому Графіку розрахунків (платежів)
Калькулятор для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту

Сума кредиту 500-30 000 грн

Дисконтний період 3-30 днів

В мене є промокод

Промокод не існує

Для споживчого кредиту

Для прикладу розрахунок для першого кредиту на суму

Дата платежу Платежі за розрахунковий період
Проценти за користування кредитом Платежі за кредитом Платіж за супровідні послуги фінансової установи Платіж за послуги платіжного посередника Платіж за послуги третіх осіб
Сума кредиту
Сума процентів
Загальна вартість кредиту
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних НБУ ЧИСТВНДОХ (XIRR)
Реальна щоденна процентна ставка
Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
https://kis.bank.gov.ua/
(На період воєнного, надзвичайного стану доступ обмежено).

РЕКОМЕНДУЄМО негайного інформувати фінансову установу (ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) про несанкціонований доступ або про зміну інформації споживача в системі дистанційного обслуговування фінансової установи (ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit))

Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів визначені чинним законодавством України та ПОРЯДКОМ обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕКО ФІН”

ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) та/чи споживач (Позичальник) мають право дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Споживач (Позичальник) має право в будь - який час провести дострокове (повне чи часткове) повернення Кредиту та нарахованих на дату погашення процентів без будь-якого попереднього попередження ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit). У випадку невиконання споживачем (Позичальником) умов Кредитного договору, зокрема, але не виключно: порушення споживачем (Позичальником) строків оплати процентів, невжиття заходів щодо підтвердження його фінансового стану, тощо ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit) має право вимагати дострокового погашення усієї заборгованості за Кредитом. Конкретні умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту та/чи дострокове повернення кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів визначаються в Правилах надання коштів в позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ЕКО ФІН» та/або Кредитному договорі

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

      1. подача звернень до Товариства: шляхом направлення листів на електронну адресу: info@cashtancredit.com.ua , шляхом направлення листів на поштову адресу (адресу місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324) ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), за телефонами +38 (044) 374 20 20;
      2. звернення до Національного банку України: шляхом звернення на сторінку офіційного інтернет – представництва Національного банку у розділі «Захист прав споживачів» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection ; шляхом звернення на цілодобову Гарячу лінію контакт- центру Національного Банку України за телефоном 0-800-505-240; електронне звернення у розділі «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumerprotection/citizens-appeals ; електронне звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua;

Більш детально інформація про порядок розгляду звернень (скарг) споживачів наведено в ПОЛОЖЕННІ про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕКО ФІН” з яким можна ознайомитися за посиланням
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ
ТОВ «ЕКО ФІН» або МФО CashtanCredit, місцезнаходження: 01104, місто Київ, бульвар Міхновського Миколи, будинок 38, офіс 324 (більш детальна інформація про Товариство за посиланням Надає послугу ФАКТОРИНГУ, відповідно до переоформленої Національним банком України Ліцензії (ВИТЯГ із Державного реєстру фінансових установ від 26.03.2024 № 27-0026/23592) (посилання на Витяг) та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 1398, виданого згідно із розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.04.2020 № 837 (посилання на Свідоцтво)

Вартість, (ціна, розмір плати) щодо НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ визначається на договірних засадах.

Правила надання послуг з факторингу ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ ТОВ «ЕКО ФІН» розміщено на сайті ТОВ «ЕКО ФІН» (МФО CashtanCredit), а саме за посиланням

Механізми (способи) захисту прав споживачів - конфлікти, спори та суперечності вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди, шляхом залучення третіх осіб публічного права, в тому числі Національного банку України. Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Інформація про порядок розгляду звернень (скарг) споживачів наведено в ПОЛОЖЕННІ про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ФІН» з яким можна ознайомитися за посиланням